יצירת קשר

יצירת קשר עם עמותת הצלחה בנוגע ל״חוק חופש המידע: מדריך למשתמש״